Bildet viser et referansebilde av et prosjekt hvor Emmto jobber

Elvebredden – Kongsvinger

Mur, puss og flisarbeider
I Kongsvinger bygger Backe Romerike et 11.000 kvadratmeter stort kontorbygg for Bane Nor Eiendom, der fire etasjer skal leies ut til Statistisk sentralbyrå (SSB). Vi ble valgt som underleverandør på Lecamuring av delevegger i kjeller på ca. 400m2 samt puss av dette, utlekting og pussplater inkludert utvendig puss fasade på drøye 2000m2, og mye flis legging innvendig.  
En strategisk viktig jobb for oss som vi er godt i gang med, hvor ferdigstillelse skal skje våren 2025.

Fagfolk som
gjerne gir råd

Emmto er byggentreprenøren som leverer nybygg, alle typer boliger, pluss små og store oppussingsoppdrag.

Emmto-butikken har et inspirerende stort utvalg av interiør og byggevarer, inkludert fliser og maling.